top of page

Acord

Acord electronic privind confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Între Agenția artistică „MASKA STAGE MASTERS” reprezentată prin intermediul site-ului https://maska-stagemasters.com (denumită în continuare „Agenția”) și [numele artistului] (denumit în continuare „Artistul”).

 

1. Definiția informațiilor confidențiale și a datelor cu caracter personal

1.1. „Informații confidențiale” înseamnă orice informații furnizate de Artist către Agenție prin intermediul Site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la, informații personale, informații de contact, portofoliu profesional și orice alte informații care pot fi considerate confidențiale de către partea care le furnizează.

1.2. „Datele cu caracter personal” includ orice informații referitoare la o persoană identificabilă (Artist), cum ar fi numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail etc., colectate prin intermediul site-ului web al agenției.

 

2. Obligații privind confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul site-ului

2.1. Artistul este de acord cu termenii acordului privind confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate și prelucrate prin intermediul site-ului Agenției, bifând căsuța corespunzătoare.

2.2. Agenția se obligă să asigure securitatea și confidențialitatea datelor personale ale Artistului colectate prin intermediul site-ului și să le folosească exclusiv în scopul încheierii și îndeplinirii contractului.

 

3. Protecția informațiilor confidențiale și a datelor cu caracter personal

3.1. Agenția va lua toate măsurile rezonabile pentru a proteja informațiile confidențiale și datele personale împotriva accesului, utilizării sau dezvăluirii neautorizate atunci când sunt procesate prin intermediul site-ului web.

 

4.Durata acordului

4.1. Prezentul acord rămâne în vigoare pe perioada necesară realizării scopurilor pentru care a fost prevăzut sau până când părțile convin altfel.

 

Apăsând un buton"Sunt de acord", sunteți de acord cu prelucrarea și stocarea informațiilor personale prin intermediul site-ului web.
 

bottom of page